בגדי עבודה

tools, tools, hammer, tool, fix, make, generate, work, build