images2, images, pictures, photos, graphics, polaroids

תיק עבודות

בעמוד זה ניתן לראות חלק מהעבודות שלנו
כולל סוגי הדפסות והסברים לגבי כל הדפסה
notification, notification, warning, notice, note, exclamation

הדפס סובלימציה

הדפס סובלימציה, הוא בעצם הדפסה דיגיטלית.
זוהי טכניקה המאפשרת הדפסה של כל תמונה ועיצוב ללא הגבלה של מספר הצבעים.
הגרפיקה מודפסת באמצעות מדפסת הזרקת דיו על נייר מיוחד ולאחר מכן באמצעות חום גבוה ולחץ הדיו שעל הנייר עובר לחולצה.
באמצעות הדפס סובלימציה ניתן להדפיס גם על כוסות, הדפסה על מטריות, הדפסה על שמיכות ועוד.
הדפס סובלימציה מתאים לבדים בהירים ולבנים וכך גם שאר המוצרים כגון כוסות ומטריות.
ההדפסה באיכות גבוהה, לא נסדקת ולא מתקלפת,


בסרטון ניתן לראות הדפסה על כוסות
בשיטת הדפסה דיגיטלית- הדפס סובלימציה צבעוני.

הדפס על תחתית כוס

הדפס על כוס

הדפס על כובע

הדפס טרנספר

הדפסת פלסטיסול על נייר טרנספר, 
מודפס ישירות על הבד (כותנה).
מודפס על גבי הבד באמצעות חום גבוה ולחץ .
ההדפסה בעלת עמידות גבוהה, לא מתקלפת ואינה נסדקת.
ההדפסה תעשה על בד בהיר ולבן.


בסרטון ניתן לראות הדפסה על תיק כותנה
בשיטת הדפס טרנספר.

הדפס על כובע

הדפס על חולצה

הדפס על חולצה

הדפס פלקס

הדפסה באיכות גבוהה מאוד, הדפס לא דוהה ולא מתקלף.
הצבעים בהדפסה ישארו חדים וברורים לאורך זמן.
ניתן להדפיס על חולצות, צידניות, מכתביות ועוד.

בסרטון ניתן לראות הדפסה על לוח משחק
בשיטת הדפס פלקס צבעוני.

הדפס על כיפה

הדפס על צידנית

הדפס על סינר